gerilim trafosuBağlı oldukları devredeki primer gerilimi istenen oranda küçültülerek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel transformatörlere gerilim transformatörü denir.Primer dediğimiz esas devre gerilimini manyetik bir kublaj ile küçülterek sekonder dediğimiz ikinci devreye aktarır ver bu devreye bağlı cihazların gerilime duyarlı elemanlarının enerjilenmesini sağlarlar.

Gerilim transformatörleri, endüktif gerilim transformatörü ve kapasitif gerilim transformatörü (KGT) olmak üzere iki guruba ayrılırlar. Endüktif gerilim transformatörleri, 145 kV a kadar daha ekonomiktir. 145 kV’dan yüksek gerilimli sistemlerde kapasitif gerilim transformatörlerinin kullanılması daha uygundur. Ancak, yüksek gerilim iletim hatları üzerinden haberleşme de yapılacaksa, 145 kV’dan küçük sistem gerilimlerinde de kapasitif gerilim transformatörleri kullanılır.

Gerilim_sekilBir gerilim transformatöründe ölçü devresinin normal ölçme aralığı, anma geriliminin %80-120’si arasındadır. Gerilim transformatörleri, harici uygulamalarda faz-toprak arasına bağlanır.