yagliAlternatif akımda, güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini elektromanyetik indüksiyon yolu ile ihtiyaca göre dönüştürmeye yarayan ve hareketli parçası olmayan aygıtlardır.Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra abonelere ulaşana kadar değişik işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir. Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir veya kasabaların girişinde yüksek gerilim (YG) orta gerilime (OG’ye) düşürülür. Gerilim seviyesi yüksek olduğundan bu işlemler güç transformatörleri tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla güç transformatörleri yükseltici-indirici merkezler arası enerji iletiminde kullanılan YG/YG transformatörleridir. Bunlar, transformatör merkezlerinin en önemli kısmı olup merkez içerisinde hava alabilen ve acil durumlarda müdahalesi kolay olabilecek uygun bir yere yerleştirilirler. Son olarak orta gerilim alçak gerilime düşürülmektedir. Bunun için kullanılan transformatörlere ise dağıtım transformatörleri denir. Başka bir değişle gerilim ve güç kapasitesi sırasıyla 36 kV ve 2500 kVA ’a kadar olan transformatörlere dağıtım transformatörleri denir.

kuruDağıtım şebekelerinde kullanılan dağıtım transformatörleri 2500 kVA güce kadar olan transformatörlerdir. Bunlar, üretim çeşidine göre kuru ve yağlı tip transformatörler olarak iki grupta incelenir. Yağlı tip transformatörlerde sargılar soğutma ve izolasyon amaçlı yağın içerisine yerleştirilmektedir. Kuru tip transformatörler ise yağ içermeyen harici soğutma sistemini gerektiren transformatörlerdir. Bu tip transformatörlerde kullanılan epoksi reçine, nemin içeriye girmesini engelleyerek transformatörün zor koşullarda, nemli ve kirli ortamlarda rahatlıkla çalışabilmesine imkân sağlamaktadır. Kuru tip transformatörlerin boyutlarının yağlı tip transformatörlere göre daha küçük olması ise yerden tasarruf ve kurulum esnasında daha az işçilik gibi avantajlar sağlamaktadır.