Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde gerilim veya akımı indirmek ya da yükseltmek için kullanılır.Elektronikte ise esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli frekansları iletmek için kullanılır. İzolasyon amacıyla ve bazen de kondansatörler ve dirençlerle beraber kullanılır. Elektrik akım iletiminde, esas olarak gerilimi yükseltmek veya düşürmek için kullanılır. Ölçü aletlerinde düşük kayıp seviyeli özel transformatörler kullanılır.

YGTrafoEsas olarak transformatörler, elektromanyetik indüksiyonla enerjiyi bir devreden diğer devreye geçirirler. Gerilimi değiştirmek, özellikle elektrik enerjisinin, elde edildiği yerden uzaklara nakledilmesinde gerekli olur. Gerilimi, 380 kV veya daha fazla değerde yükselterek iletim sırasında gerekli olan kabloların ağırlığı oldukça azaltılır. Böylece, gerekli olan kuleler ve diğer alt yapılarda da ekonomi sağlanır.