güçtrafosuElektrik santralleri kullandıkları kaynaklara yakın yerlerde tesis edildikleri için çoğu zaman tüketim merkezlerine uzakta bulunur.Bu sebepten elektrik enerjisi, üretildiği yerden uzak bölgelere iletilebilmesi gerekmektedir. Generatörlerin ürettikleri gerilim güç transformatörleri yardımıyla yükseltildikten sonra iletim şebekesiyle iş ve yerleşim merkezlerinin veya sanayi bölgelerinin yakınındaki dağıtım merkezlerine ulaştırılır. Güç transformatörleri gerilimi yükseltme özelliklerine göre alçaltıcı veya yükseltici transformatörler şeklinde sınıflandırılabilir.