OtotrafoPrimer sargısının bir kısmının ya da tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı transformatörlere oto transformatörler denir.Normal trafolarda primer ve sekonder olmak üzere iki sargı bulunurken bu tip transformatörlerde sadece bir sargı vardır. Bu sargı hem primer sargının hem de sekonder sargının görevini yapar. Oto transformatörlerde gerilim dönüşümü tek sargı üzerinden yapıldığından ikinci bir sargıya gerek yoktur. Sargı sayısı düşürüldüğünden kaçak reaktans da azaltılmış olur.

Oto transformatörler gerilim yükseltebilir ve alçaltılabilirler. Bu tip transformatörlerde değişik gerilimler elde etmek için dışarıya çok sayıda uç çıkartılmıştır. Üç fazlı yüksek gerilimlerin elde edilmesinde de kullanılırlar. Oto transformatörün avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Gerilimi alçaltıp yükseltmek için tek sargı kullanıldığından küçük güçlerde daha az yer kaplar.
  2. Çıkış gerilimi istenilen şekilde ayarlanabilir.
  3. Normal transformatörlere göre daha az ısınırlar.
  4. Verimi yüksektir.
  5. Bakır ve demir kayıpları azdır.

Öte yandan oto transformatörlerin paralel bağlanması zordur. Ayrıca normal bir trafoda primer ile sekonder arasına yalıtkan madde konularak kaçak akım önlenirken oto trafoda kaçağı önlemek için daha değişik yalıtımlar yapmak gerekir.